ΣΧΟΛΕΣ ΟΔΗΓΩΝ

 
Επωνυμία: ΤΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Οδός: Βερίτη 20
Περιοχή:
Τηλέφωνο: 2271105432
Fax: 22710-0439
Κινητό: 6975591502
E-mail: sxolhodhgontoulidakis@gmail.com
URL: www.facebook.com/sxolhodhgon.konstantinos?fref=jewel
Ενημέρωση: 10-7-2016